Hapësira të lira

Për hapësira të lira në TEG kontaktoni: m.kuci@acrem.al

Shkarkoni formularin dhe dërgojeni tek m.kuci@acrem.al ose dorëzojeni pranë administratës TEG

Formulari i aplikimit